ورود تماس با ما

برگه‌ی نخست / لیست املاک

 • قیمت (تومان)0
 • ملک زمین
 • متراژ (متر مربع) 10600
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)0
 • ملک زمین
 • متراژ (متر مربع) 700
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)0
 • ملک زمین
 • متراژ (متر مربع) 20500
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)332,000,000
 • ملک کلنگی
 • اتاق 2
 • متراژ (متر مربع) 222
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)415,000,000
 • ملک کلنگی
 • متراژ (متر مربع) 319
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)363,200,000
 • ملک کلنگی
 • متراژ (متر مربع) 227
 • شهر آستانه اشرفیه
 • قیمت (تومان)3,110,000,000
 • ملک ویلایی
 • متراژ (متر مربع) 310
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)0
 • ملک آپارتمان
 • اتاق 2
 • متراژ (متر مربع) 90
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)240,000,000
 • ملک ویلایی
 • اتاق 2
 • متراژ (متر مربع) 167
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)165,000,000
 • ملک آپارتمان
 • متراژ (متر مربع) 100
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)396,000,000
 • ملک زمین
 • متراژ (متر مربع) 180
 • شهر آستارا
 • قیمت (تومان)0
 • ملک ویلایی
 • متراژ (متر مربع) 1120
 • شهر آستارا